+34 93 691 65 52 |  info@aeripollet.com

Comissions

L’Associació d’Empreses de Ripollet disposa de diferents comissions de treball, formades per les empreses associades, experts en diverses àrees de treball, que analitzen problemes transversals i comuns al conjunt dels empresaris de Ripollet

AQUESTES SÓN LES NOSTRES COMISSIONS

Comunicació i difusió.

Missió:
Potenciar l’estudi de les estructures i dinàmiques organitzatives de l’associació amb el suport de les tecnologies de la informació i la comunicació, promovent la difusió, les propostes i el debat envers sistemes de gestió més eficients, amb la finalitat d’ impulsar aquelles actuacions que permetin donar un salt qualitatiu en aquesta direcció al nostre col·lectiu professional.

Económia.

Missió:
El funcionament de la nostra associació comporta unes despeses administratives que s’han d’afegir a les que són pròpies de la campanya de captació de socis, publicitat i actes de promoció. La finalitat d’aquesta comissió és gestionar les quotes dels socis, i trobar patrocinadors que sufraguin les despeses inherents de l’associació (administratives, de gestió de les aportacions, de publicació de díptics, de correspondència, de lloguer de locals…).

Infraestructures i urbanisme.

Missió:
La gestió de les infraestructures és cada cop més rellevant en un entorn socioeconòmic dinàmic i globalitzat. El paper de les empreses dintre del l’ àmbit d’un territori, ha canviat de forma notable en els darrers anys. La col·laboració entre el sector públic i les empreses privades en la provisió i gestió d’infraestructures, equipaments i serveis mitjançant contractes a llarg termini, s’ha convertit en un dels instruments més poderosos a l’hora de donar respostes als nous reptes que cal afrontar dia rere dia.

Esdeveniments.

Missió:
La Comissió d’Esdeveniments i Treball en Xarxa (Networking) té com a objectius donar a conèixer l’AER a l’empresariat i a la població (mitjançant l’organització d’esdeveniments i actes públics com ara xerrades, conferències, seminaris, presentacions, etc.), així com exercir d’integradora de les empreses que en fomren part promovent l’organització d’actes i trobades per què totes les empreses associades es coneguin entre elles.

Industria.

Missió:
Aquesta comissió treballa per ajudar a implementar la cultura, els valors, els mètodes de treball, les tecnologies digitals  i electròniques necesaris per capacitar la indústria, com també les accions per a la promoció i la divulgació de les energies renovables i l’eficiència energètica.

NOTÍCIES