+34 93 691 65 52 |  info@aeripollet.com

Política de privacidad

PRIVACITAT
Responsable – ¿qui és el responsable de l’tractament de les dades?
Identitat: ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE RIPOLLET
Domicili social: C / Sant Sebastià, 26, Ripollet
CIF: G67370965
telèfon:
Correu Electrònic: info@ass-empreses-ripollet.com
Contacte: ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE RIPOLLET
Nom de l’domini: https://www.aeripollet.com/

Finalitats – ¿amb quines finalitats tractem les teves dades?
En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, us informem que tractarem les dades que ens facilites per:

Gestionar la contractació de serveis que realitzi a través de la Plataforma, així com la facturació i lliurament corresponent.
Remetre periòdicament comunicacions sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats desenvolupades per ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE RIPOLLET, per qualsevol mitjà (telèfon, correu postal o correu electrònic), llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.
Remetre informació comercial i / o promocional relacionada amb el sector de serveis contractats i valor afegit per a usuaris finals, llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.
Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, incloïa la prevenció de frau.
Cessió de dades a organismes i autoritats, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.
Categories de dades – Quines dades tractem?
Derivada de les finalitats abans esmentades, en ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE RIPOLLET gestionem les següents categories de dades:

dades identificatives
Metadades de comunicacions electròniques
Dades d’informació comercial. En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d’aquests i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE RIPOLLET de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.
No obstant això, ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE RIPOLLET podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.
Legitimació – ¿quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
El tractament de dades amb la finalitat l’enviament de butlletins periòdics (newslettering) sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional es basa en el consentiment de l’interessat, sol·licitat expressament per dur a terme aquests tractaments, d’acord amb la normativa vigent.
A més, la legitimació per al tractament de les dades relacionades amb ofertes o col·laboracions es basen en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això pot afectar la possible comunicació de forma fluida i obstrucció de processos que desitja realitzar.
Finalment, les dades es podran utilitzar per a complir les obligacions legals aplicables ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE RIPOLLET

Termini de Conservació de les Dades – Per quant de temps conservarem les teves dades?
ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE RIPOLLET conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

Destinataris A què destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les teves dades podran ser accedits per aquells proveïdors que presten serveis a ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE RIPOLLET, com ara serveis d’allotjament, eines de màrqueting i sistemes de contingut o altres professionals, quan la comunicació sigui necessària normativament, o per a l’execució dels serveis contractats.

ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE RIPOLLET, ha subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cada un dels proveïdors que presten serveis a ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE RIPOLLET, amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les dades de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

També podran ser cedides a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en els casos que hi hagi una obligació legal.

Bancs i entitats financeres, per al cobrament dels serveis.
Administracions públiques amb competència en els sectors d’activitat, quan així ho estableixi la normativa vigent.

Seguretat de la Informació – Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?
Per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i els servidors de ASS