+34 93 691 65 52 |  info@aeripollet.com

CAIGUDA HISTÒRICA DE L’ÍNDEX DE CONFIANÇA EMPRESARIAL

L’Ajuntament de Sabadell, el Banc Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic i el
Gremi de Fabricants de Sabadell, amb la col·laboració del CIESC, presentem els resultats de la darrera
Enquesta de Confiança i Clima Empresarial corresponent a les valoracions del primer trimestre de
2020 i les expectatives per al segon trimestre. Les enquestes es van realitzar la segona quinzena de
març, coincidint, per tant, amb l’inici de l’estat d’alarma i dels primers efectes de la crisi de la pandèmia
de la Covid19.
– El context de crisi pel tancament d’empreses es reflecteix en tots els resultats i fa que l’Índex de
Confiança Empresarial a l’àmbit de Sabadell, Conca del Ripoll i Riera de Caldes caigui un -31,7%
respecte del trimestre anterior, i un -34,3% si ho comparem amb el valor de fa un any. Degut
a la situació d’excepcionalitat, aquestes davallades suposen un canvi d’escala que obre un
parèntesi respecte de l’evolució dels darrers trimestres i la seva comparativa.
– L’Índex actual, que havia remuntat fins a 130,6 punts ara baixa als 89,3 punts (Catalunya
registra una caiguda del -30,2% i Espanya del -26,9%).
– La valoració empresarial de la marxa del negoci durant el primer trimestre de 2020 ja recull els
primers impactes de la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid19, impactes que es
manifesten amb més força en les respostes sobre expectatives per al segon trimestre.
– Les respostes pessimistes que valoren negativament l’evolució del negoci durant el primer
trimestre de 2020 augmenten 26,1 punts respecte de la darrera enquesta i arriben al 48,8%,
per un 39,1% d’estabilitat i només un 12,1% a l’alça. Això fa que el saldo caigui fins als -36,7
punts.
– Les expectatives empresarials per al segon trimestre de 2020 accentuen molt més els efectes
negatius de la crisi i el tancament d’establiments degut a l’estat d’alarma decretat per la crisi de
la pandèmia: el 84,6% de respostes són a la baixa, i el saldo de tendència és de -83,7 punts (cau
-87,5 punts respecte de l’anterior).
– Tots els sectors presenten saldos negatius per sobre dels -80 punts, amb respostes pessimistes
per sobre del 80%: indústria/construcció (-84,9 punts), resta serveis (-82,7) i comerç (-82,3).
– Les perspectives de l’ocupació per al segon trimestre de 2020 ja recullen l’ impacte de la crisi
amb el tancament d’establiments i l’aturada o ralentització moltes activitats. El saldo del
conjunt de sectors cau 53 punts i es situa en -53,2, amb un 54,1% de respostes que preveuen
reduir plantilles, i un 45% que esperen mantenir-les.
– Les expectatives d’exportació per al segon trimestre de 2020, les respostes empresarials
mostren una previsió molt pessimista amb el 75,6% de respostes a la baixa, i un saldo negatiu
de -75,6 punts.

– L’evolució del grau d’utilització de la capacitat productiva industrial al llarg del primer
trimestre de 2020 baixa 8,2 punts respecte del percentatge del trimestre anterior i es situa en
un 68,2%

La crisi actual afecta sobretot l’expectativa per al segon trimestre : el percentatge baixa en –
20,1 punts i es situa quasi en la meitat de la capacitat industrial: 55,3%.

CIESC. 15 de maig de 2020