+34 93 691 65 52 |  info@aeripollet.com

Barcelona, 22 de maigde 2020.-

La Cambrade Barcelona i InfoJobs–plataforma líder d’ocupació a Espanya que forma part del grup Adevinta Spain—, presenten conjuntament i per primer copl’informe “Les professions més demandades i amb major remuneració a Catalunya”, que s’havia de presentar en el marc del Saló de l’Ensenyament de 2020i que es va cancel·lar per la crisi sanitària del coronavirus.

 

L’objectiu de l’informe és posar a disposició dels joves, de les seves famílies i del públic en general dades objectives sobre les vacants de feina que s’ofereixen en el mercat laboral segons àmbit i nivell formatiu, i els sous associats a aquestes vacants d’acord amb els anys d’experiència (més o menys de 5 anys). Aquesta informació ha de servir perquè els joves puguin triar el seu futur formatiu amb més coneixement sobre quina és la demanda real del mercat laboral de l’opció triada i les expectatives salarials. La informació de base que s’ha utilitzat per fer aquest informe són les vacants gestionades per InfoJobs a Catalunya durant el 2018.

 

Tot i que la crisi sanitària tindrà afectacions importants sobre l’economia, aquesta radiografia continuarà vigent en 2 o 3 anys, quan els alumnes que començaran els seus estudis el proper curs els hagin finalitzat o encara s’estiguin formant, i la conjuntura econòmica hauria d’haver tornat a la situació abans de la Covid-19. Fins i tot, alguns dels desajustos entre l’oferta i la demanda podrien agreujar-se en l’escenari post-covid atès que la demanda de professionals amb formació en informàtica i tecnologia probablement anirà a l’alça per donar resposta a la major demanda de digitalització de les empreses.

 

La Cambra va veure la necessitat de fer una anàlisi real de la situació entre l’oferta i la demanda empresarial després de realitzar una de les #ConsultesCambra en què es posava de manifest que el 80% dels empresaris tenien problemes per trobar personal qualificat.