+34 93 691 65 52 |  info@aeripollet.com

Nou tràmit per realitzar testos de la COVID-19 a les empreses

 

Ara les empreses o organitzacións privades o públiques, entitats i institucions poden sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’autorització sanitària per a la realització o compra de proves diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19.

Documentació

Al formulari de sol·licitud es poden escollir els diferents tipus de proves que es volen realitzar.

Per a la realització de tests ràpids, no s’ha d’adjuntar cap documentació. En el cas que es vulguin realitzar proves serològiques i/o PCR s’haurà d’adjuntar la certificació del laboratori que acrediti que la realització de les proves no compromet ni afecta l’activitat del sistema públic de salut de Catalunya.

Requisits

La sol·licitud d’autorització sanitària l’ha de presentar l’entitat, institució, empresa o organització que hagi de realitzar proves diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19 als seus treballadors, tot i que la prescripció d’aquestes l’han de fer els Serveis de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL).

En el cas que les proves diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19 es facin a través de tests ràpids, es podran realitzar des dels mateixos serveis de prevenció.

En el cas que les proves diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19 es facin a través de proves serològiques i/o PCR, els encarregats de fer-les seran els laboratoris.

Si una empresa deriva les proves diagnòstiques de la COVID-19 (proves serològiques i/o PCR) a diferents laboratoris d’anàlisis clíniques ha de sol·licitar una autorització per a cada laboratori.