+34 93 691 65 52 |  info@aeripollet.com

La nostra comarca ha rebut de ple l’impacte de la pandèmia Covid-19. Un impacte que ha deixat una petjada important als serveis sanitaris, en moltes famílies, en el teixit social i econòmic i en el camp emocional.  Un cop superada la fase més dura de l’emergència i de les mesures de xoc que s’han hagut de prendre des de tots els ajuntaments i entitats, ara és moment de la reconstrucció.

 Estem convençuts que des del món local tenim molt a dir en aquest escenari post-Covid i podem aportar coneixement del territori, proximitat i planificació, des del consens i la voluntat conjunta de reconstrucció dels nostres pobles i ciutats, de la mà de les administracions superiors i amb la recerca de finançament per a tirar endavant.

 Les darreres setmanes, des del Consell Comarcal hem mantingut trobades amb diferents col·lectius, en les quals heu pogut participar, per valorar la situació actual, l’impacte de la pandèmia i les necessitats a curs i mig termini. Ens hem reunit amb representants dels sindicats, patronals, món social i també del món acadèmic. També hem pogut analitzar les dades de l’impacte econòmic, social i ambiental de la pandèmia.

 En base a aquestes trobades i de les necessitats detectades hem elaborat una primera proposta de Pla de reconstrucció del Vallès Occidental davant l’impacte de la pandèmia Covid-19 que es basa en una proposta d’acord que busca el consens comarcal per abordar aquesta situació. En tot cas es tracta d’un document que vol incorporar totes les sensibilitats de la comarca i que espera les aportacions de tothom. Donada la situació d’incertesa que estem vivint i les diferències entre municipis, vol ser un document obert i flexible.

 Com es pot veure al document, la voluntat és establir un marc d’actuació compartit i acordar un conjunt de mesures que permetin incrementar la resiliència i capacitat d’adaptació del territori als canvis socials, econòmics i mediambientals així com desenvolupar mesures pal·liatives que han de permetre l’acció immediata davant situacions urgents i donar resposta a necessitats i circumstàncies contextuals del nou escenari post Covid-19.

 Aquesta proposta d’acord de reconstrucció de la comarca vol articular la cooperació institucional i el posicionament del territori i en quatre grans eixos: mesures transversals i territorials, mesures de protecció social, mesures de reactivació econòmica i mesures de sostenibilitat i responsabilitat social.

 Adjuntem la proposta d’acord i el document inicial del Pla de reconstrucció del Vallès Occidental davant l’impacte de la pandèmia Covid-19 amb la voluntat de cercar el màxim consens entorn els dos documents i poder celebrar, el més aviat possible a un Consell d’Alcaldies per a poder debatre’ls i aprovar les línies de treball conjuntes.

 

Ignasi Giménez Renom

President del Consell Comarcal del Vallès Occidental